0905 555 777

Volajte denne 8:00 – 16:40

0905 555 777

Volajte denne 8:00 – 16:40

  • Domov
  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním, správou, uchovaním, používaním a kopírovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, číslo orientačné a popisné, mesto, PSČ, telefón, e-mail a podpis) spoločnosťou AC s.r.o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, Slovenská republika, IČO: 52889084,IČ DPH: SK2121177839 za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovanými službami, zasielania noviniek o vozidlách, akciových ponukách, možnostiach financovania, popredajného servisu a iných marketingových ponúk a to prostredníctvom elektronickej pošty, poštovej zásielky, telefonicky alebo krátkymi SMS správami. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.